Call ✆ 02452-221774                                                                                                                  ✉  pdjainparbhani@gmail.com​

परभणी जिल्हा मध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन निमित्त जनजागृती . या विषयावर संचालक डॉ. विद्या सरपे मॅडम यांचे दि. 12.02.2020 रोजी व्याख्यान झाले.