भारतीय  जैन संघटना परभणी व पी. ङी. जैन होमिओपॅथीक वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दि. 26 एप्रिल 2020 पासून ङाॅक्टर आपल्या दारी विनामूल्य तपासणी व मोफत औषधी वितरण हा उपक्रम सुरु करण्यात आला.

Call ✆ 02452-221774                                                                                                                  ✉  pdjainparbhani@gmail.com​